Gebruik maken van onze online factureermodule

Met een lidmaatschap kun je gebruik maken van onze online factureermodule. Via ons platform stel je facturen op en stuur je deze online naar jouw opdrachtgever. Grote voordeel is dat de meeste gegevens al vooraf zijn ingevuld; een tijdswinst van zo'n 50%. Een factuur sturen wanneer de vacature of dienst buiten Waarneembemiddeling.nl om is ingevuld, is óók mogelijk. Vervolgens kun je online beheren welke facturen al zijn betaald en welke nog niet en kun je direct een betalingsherinnering versturen. Makkelijk, duidelijk en overzichtelijk!

Meer informate over onze online factureermodule: https://www.waarneembemiddeling.nl/online-factureren

Hoe werkt het online factureren precies? Kijk in onze kennisbank 

Feedback en Kennisbank