Skip to content

Waarom moet ik een overeenkomst afsluiten?

Heb je een dienst verkocht aan een waarnemend collega? Of neem je een dienst over? Dan is het verstandig om vanwege de schriftelijkheidseis in de Wkkgz en wet DBA een overeenkomst af te sluiten.

In een overeenkomst leg je alle afspraken, die je onderling maakt vast. Denk hierbij aan:

  1. De gegevens van jou als opdrachtgever/opdrachtnemer en vice versa
  2. Het afgesproken tarief, dat geldt voor de opdracht
  3. Uitsluiten van betalingsplicht als er geen werkzaamheden zijn uitgevoerd door opdrachtnemer of vastleggen dat uitsluitend gewerkte uren worden gefactureerd kunnen worden
  4. De begin- en einddatum van de opdracht 
  5. De inhoud van de opdracht
  6. Aansprakelijkheid
  7. Verantwoordelijkheid -> recht sturen vervangende waarnemer, indien opdrachtnemer de opdracht niet zelf kan uitvoeren
Belangrijk bij het opstellen van een overeenkomst is dat blijkt dat opdrachtnemer zzp'er is en er geen sprake van een (fictief) dienstverband is.
MedWB stel je makkelijk, snel en veilig een online overeenkomst op. Ondertekening van de overeenkomst gebeurt ook digitaal. Er komt dus geen papier of postzegel meer bij kijken! En alle overeenkomsten bewaar je op één plek: jouw administratie op waarneembemiddeling.nl. 
Uiteraard zijn onze sjabloon-overeenkomsten goedgekeurd door de Belastingdienst. Zo simpel is het!


Feedback and Knowledge Base