Skip to content

Veiligheid van online dossierbeheer

Wij vinden het belangrijk om aan te geven dat het dossierbeheer via Waarneembemiddeling.nl veiliger is dan het rondsturen van papieren documenten. Om die veiligheid te borgen zijn door Waarneembemiddeling.nl veiligheidsmaatregelen genomen zoals:

  • Alle documenten worden versleuteld opgeslagen
  • Je bepaalt zelf met welke huisartsenposten en –praktijken je documenten deelt
  • Vanwege de wetgeving adviseren wij geen kopie ID meer mee te sturen naar huisartsenposten als identificatiemiddel. Hiervoor in de plaats stellen wij in alle zorgvuldigheid de persoonlijke identificatie beschikbaar. 
  • Dossierbeheer van Waarneembemiddeling.nl voldoet aan de regels van en is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Feedback and Knowledge Base