Skip to content

Welke wet- en regelgeving geldt bij de inzet van zzp’ers in de zorg?

Als je overweegt om een zzp'er in te huren, dan gelden er een aantal wetten, waarmee je rekening dient te houden. 
Bij de inzet van bijvoorbeeld een waarnemend huisarts zijn de Wet DBA, de Wkkgz (specifiek de artikelen vergewisplicht en schriftelijkheidseis) en de Wet AVG van belang. 

Wet DBA
Met betrekking tot de Wet DBA is het belangrijk om een fictief dienstverband uit te sluiten. Dit doe je door middels van het opstellen van een overeenkomst van opdracht waarin is vastgelegd:
 1. De gegevens van jou als opdrachtgever/opdrachtnemer en vice versa
 2. Het afgesproken tarief, dat geldt voor de opdracht
 3. Uitsluiten van betalingsplicht als er geen werkzaamheden zijn uitgevoerd door opdrachtnemer of vastleggen dat uitsluitend gewerkte uren worden gefactureerd kunnen worden
 4. De begin- en einddatum van de opdracht
 5. De inhoud van de opdracht
 6. Aansprakelijkheid
 7. Verantwoordelijkheid -> recht sturen vervangende waarnemer, indien opdrachtnemer de opdracht niet zelf kan uitvoeren
Wkkgz vergewisplicht
In deze wet staat beschreven dat iedere opdrachtgever onderzoek dient te doen naar de geschiktheid van een opdrachtnemer om contact te hebben met patiënten / cliënten. Dit kun je onder andere doen door het BIG-register te raadplegen, referenties na te vragen bij eerdere opdrachtgevers, de opdrachtnemer om een VOG te vragen, het waarschuwingsregister te bekijken of navraag te doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Wkkgz schriftelijkheidseis
Met deze eis is bepaald dat je als opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst dient te hebben met iedere zorgverlener die een opdracht overneemt of zorg verleent namens hem/haar.

Wet AVG
Deze wet zegt wat over het bewaren van kopieën van ID-bewijzen. Daar waar ieder medewerkersdossier voorheen een kopie van het ID-bewijs bevatte, waarmee aangetoond kon worden dat iemand ook daadwerkelijk de persoon is die hij/zij zegt dat ie is, zijn er tegenwoordig slechts een aantal organisaties, die kopieën van ID-bewijzen mogen vragen en bewaren. 
Het is dan ook noodzakelijk om vast te leggen dat je een geldig ID-bewijs van jouw opdrachtnemer hebt gezien en dat die opdrachtnemer ook daadwerkelijk de persoon is die de betreffende opdracht voor jou uitvoert.

Een hoop om aan te denken, terwijl jij allang blij bent dat je een opdrachtnemer hebt gevonden voor jouw opdracht. 
Besteed je dit liever uit? Regel dan MedWB de contractering van jouw opdrachtnemers met 'Dossierbeheer':
 • wij controleren dagelijks de BIG-registratie;
 • wij controleren periodiek het antecedenten arbeidsverleden;
 • wij voeren eenmalig persoonlijk de identificatie van de waarnemer uit, met blauwe lamp en volgens de officiële door de overheid gestelde procedure;
 • wij controleren het recht in Nederland betaalde arbeid te verrichten;
 • wij bieden de mogelijkheid online overeenkomsten af te sluiten die voldoen aan de nieuwste regelgeving.
Zo simpel is het!

Heb je vragen over Dossierbeheer? We beantwoorden ze graag! Bel ons op +31 - 888 - 22 55 77 of e-mail naar info@waarneembemiddeling.nl.

Feedback and Knowledge Base