Skip to content

Inzien en bewerken van jouw dossier bij posten en organisaties

Je kunt je online waarneemdossier terugvinden via 'mijn account' en dan 'mijn huisartsenposten´ of ´mijn zorgorganisaties´. Klik naast de betreffende post of organisatie op het pijltje en vervolgens 'Dossier status'.

Je ziet vervolgens: 
  • Welke documenten en gegevens verplicht zijn 
  • Welke documenten en gegevens nog ontbreken
  • Wanneer documenten verlopen
Hieronder zie je een voorbeeld van zo'n overzicht. Let op: de exacte documenten en gegevens verschillen per organisatie!

Wat moet je doen?
Alle vereiste gegevens en documenten moeten worden ingevuld en geüpload om te mogen werken bij deze huisartsenpost of organisatie. Als de documenten al zijn geüpload, moet je ze nog delen met de betreffende organisatie. Dit betekent dat je deze organisatie toestemming geeft om het document in te zien. Het is dus de bedoeling dat er overal groene vinkjes staan, dan is het dossier compleet en mag je voor deze huisartsenpost of organisatie werken. 

Hoe teken ik de toelatingsovereenkomst?
Zodra je naw-gegevens zijn ingevuld, ontvang je de Toelatingsovereenkomst. Klik op 'onderteken de toelatingsovereenkomst' om de overeenkomst te tekenen. 

Wat betekent een rood kruis?
Een rood kruis betekent dat het document nog niet is geüpload op onze website. Klik op 'document uploaden' om het document alsnog te uploaden. 
Een rood kruis kan ook betekenen dat de gegevens nog niet zijn ingevuld. Klik op 'toevoegen' om de gegevens toe te voegen. 

Wat betekent een driehoekje?
Het document is al wel geüpload, maar nog niet gedeeld met deze organisatie. Dat betekent dat je deze organisatie nog geen toestemming hebt gegeven om het document in te zien. Klik op 'deel dit document' om het document te delen. 

Wat betekent een groen vinkje?
Je hebt de documenten geüpload en gedeeld of de gegevens ingevuld. Je hoeft niets meer te doen. 

Hoe ziet een compleet dossier eruit?
Als het dossier compleet is, dan heb je achter ieder item een groen vinkje staan. 
Waar kan ik deze pagina terugvinden?
Je kunt deze pagina - en dus de status van het dossier - altijd terugvinden onder 'mijn pools' en dan 'huisartsenposten' of ´organisaties´. Klik naast de betreffende post of organisatie op het pijltje en vervolgens 'Dossier status'.


Feedback and Knowledge Base