Factureren aan BKV Zorg B.V.

Helaas ontvangen wij regelmatig facturen die niet correct zijn opgesteld. Om deze vertraging te voorkomen, vind je hier aan welke eisen jouw facturen moeten voldoen.

Wettelijke eisen
Aan een factuur worden wettelijke eisen gesteld. BKV Zorg B.V. ontvangt helaas regelmatig facturen van waarnemers die bij onze opdrachtgevers zijn ingezet, die niet correct zijn opgesteld. Zonder correcte factuur mogen wij echter niet tot betaling overgaan. Om bij het maken van jouw facturen te faciliteren, is op onze website Waarneembemiddeling.nl een gebruiksvriendelijke factuurmodule beschikbaar. Facturen die je via deze module maakt, voldoen automatisch aan de wettelijke eisen. 

Maak je liever facturen via je eigen systeem, stuur dan je factuur altijd per e-mail naar facturen@bkvgroup.eu 

Vermeld op iedere factuur de volgende zaken:

 • Naam, adres, woonplaats, IBAN-rekeningnummer, btw-nummer en KvK-nummer.
 • Als geadresseerde BKV Zorg B.V. en ons adres Claudius Prinsenlaan 132, 4818 CP Breda.
 • Een uniek factuurnummer.
 • Een factuurdatum.
 • Datum waarop de dienst(en)/waarneming(en) heeft/hebben plaatsgevonden.
 • Het aantal uren dat je factureert (weergegeven per dienst/waarneming).
 • Het uurtarief.
 • Indien van toepassing de reiskosten, dus aantal kilometer maal 0.19 eurocent per kilometer.
 • Het totaalbedrag dat je in rekening brengt.
 • Indien je vrijgesteld bent van btw (hetgeen voor het meeste medische waarneemwerk zo is), dien je altijd de volgende zin op de factuur te hebben staan: Vanwege artikel 11, lid 1, letter g van de Wet op de omzetbelasting wordt over deze prestatie geen btw gerekend.
 • Voor werkzaamheden die niet zijn vrijgesteld van btw dien je het btw-percentage én het bedrag te vermelden.

Betaaltermijn

Facturen die vóór woensdag in ons bezit zijn, worden uitbetaald op de woensdag twee weken later. Komt een factuur na woensdag binnen, dan schuift de uitbetaling dus een week op. Wij betalen dus altijd binnen twee tot drie weken de factuur uit en blijven daarmee ruim binnen de termijn van dertig dagen. Mits de factuur uiteraard aan de eisen voldoet.

Documenten

Wij mogen alleen uitbetalen als we in het bezit zijn van geldige documenten. Let dus op dat je dossier op Waarneembemiddeling.nl altijd up-to-date is. Vergeet daarom niet om nieuwe versies van deze documenten tijdig op onze website te uploaden en vervolgens met ons te delen. Je vindt je dossier onder 'Mijn pools' en dan 'Organisaties' en dan 'Dossier status' via het pijltje.
 


Feedback and Knowledge Base