Hoe wijzig ik de status van een waarnemer?

Vanuit de pagina 'Poolbeheer' en dan 'Waarnemers' kun je de status van een waarnemer wijzigen. Je kunt kiezen voor de volgende statussen:

Aangevraagd
De waarnemer kan nog geen diensten inzien en kan nog geen diensten overnemen. Waarnemers met deze status ontvangen de mail 'aangevraagd' die je kunt terugvinden onder 'instellingen' en dan 'acceptatieprocedure'

Gestart
De waarnemer kan nog geen diensten inzien en kan nog geen diensten overnemen. Waarnemers met deze status ontvangen de mail 'gestart' die je kan terugvinden onder 'instellingen' en dan 'acceptatieprocedure'

Geaccepteerd
De waarnemer is geaccepteerd op de post en kan diensten inzien, erop reageren en diensten overnemen. Waarnemers met deze status ontvangen de mail met 'geaccepteerd' die je kan terugvinden onder 'instellen' en dan 'acceptatieprocedure'.

Geweigerd
Deze status moet je zien als een blacklist. Waarnemers met deze status kunnen geen diensten inzien en niet overnemen en kunnen in de toekomst ook niet meer opnieuw acceptatie aanvragen op de post. Als je een waarnemer op 'geweigerd' zet, ontvangt hij daar geen melding van.

Verlopen
Waarnemers met deze status kunnen geen diensten inzien en geen diensten overnemen. Ze kunnen wel weer opnieuw acceptatie aanvragen. Deze status wordt gebruikt wanneer een waarnemer vanuit 'geaccepteerd' niet meer op de post wil of kan werken.

Verwijderd
Waarnemers met deze status kunnen geen diensten inzien en geen diensten overnemen. Ze kunnen wel weer opnieuw acceptatie aanvragen. Deze status wordt gebruikt wanneer een waarnemer vanuit 'aangevraagd' of 'gestart' niet meer op de post wil of kan werken. 

Feedback and Knowledge Base