Dossierbeheer is een gratis service voor waarnemers

Voor het delen van documenten via Waarneembemiddeling.nl heb je een gratis account nodig, maar geen lidmaatschap. Deze service is dus gratis. Bovendien helpen wij met het scannen en uploaden van documenten. Lukt het niet? Neem dan contact met op met Sita de Vos via s.devos@bkvgroup.eu.

Feedback and Knowledge Base