Dossierbeheer is een gratis service voor waarnemers

Voor het delen van documenten via Waarneembemiddeling.nl heb je een gratis account nodig, maar geen betaalabonnement. Deze service is dus gratis. Bovendien helpen wij met het scannen en uploaden van documenten. Lukt het niet? Neem dan contact met op met Sita de Vos via s.devos@bkvgroup.eu.

Lees ook:
Veiligheid van online dossierbeheer
Inzien en bewerken van jouw dossier bij posten en organisaties


Feedback en Kennisbank