Wanneer gebruik ik de status ‘verlopen’, ‘geweigerd’ of ‘verwijderd’?

Via Waarneembemiddeling.nl beheer je de waarneempool en zorg je ervoor dat deze altijd up-to-date is. Maar wanneer geef je een waarnemer de status ‘verlopen’, ‘geweigerd’ of ‘verwijderd’?

Geweigerd
Deze status gebruik je wanneer een waarnemer niet meer op de huisartsenpost mag werken om welke reden dan ook. Het is feitelijk een ‘blacklist’. Wanneer je een waarnemer op ‘geweigerd’ zet, dan kan hij geen enkele dienst op de post meer inzien, noch er op reageren of de dienst overnemen. Ook kan hij in de toekomst niet opnieuw acceptatie aanvragen. De post is als het ware volledig uit het zicht verdwenen voor deze waarnemer.

Verlopen
Deze status gebruik je als een waarnemer wel geaccepteerd is, maar (voorlopig) niet op de huisartsenpost mag of kan werken door bepaalde omstandigheden.
Bijvoorbeeld wanneer:
  • De waarnemer het aantal diensten op jaarbasis niet heeft gehaald
  • De ingeleverde documenten verlopen zijn 
  • De waarnemer verhuisd is en uitgeschreven wil worden
  • De waarnemer al enkele jaren niet meer op post gewerkt heeft
In bovenstaande gevallen mag de waarnemer terugkomen op de post, wanneer de genoemde situatie gewijzigd is. De waarnemer met een status ‘verlopen’ kan niet reageren op de diensten en ze ook niet overnemen. De diensten worden niet meer per mail naar ze doorgestuurd. In hun profiel zien ze achter de naam van de post de status ‘verlopen’ staan. De gegevens van de waarnemer blijven bewaard en je kunt de status aanpassen zodra de omstandigheden wijzigen.

Verwijderd
Deze status gebruik je als een waarnemer al in het acceptatieproces zit, maar het uiteindelijk door hem of haar niet wordt afgerond. Het gaat hier dus altijd om waarnemers met de status ‘aangevraagd’ of ‘gestart’.  
Bijvoorbeeld wanneer:
  • De waarnemer (per ongeluk) acceptatie heeft aangevraagd, maar later aangeeft toch niet op de post te willen werken.
  • De waarnemer al lange tijd de status ‘gestart’ heeft, maar nooit daadwerkelijk de documenten heeft ingeleverd.
De gegevens van de waarnemer worden definitief uit de pool verwijderd. Als de waarnemer in de toekomst toch op de post wil werken,  kan hij of zij via de site opnieuw acceptatie aanvragen.

Let op
Wanneer je een waarnemer de status 'verwijderd' of ‘geweigerd’ of ‘verlopen’ geeft, realiseer je dan dat:
  • de waarnemer geen vacature-alerts meer ontvangt; dat wil zeggen dat diensten op de post niet meer aan hem of haar worden doorgemaild;
  • de waarnemer niet meer kan reageren op de diensten van de post;
  • gevestigde huisartsen diensten niet meer kunnen afmelden naar deze waarnemer;
Wij adviseren om tijdig te communiceren met de waarnemer waarom je zijn of haar status wijzigt. Zo ontstaat er geen verwarring over de reden waarom de waarnemer niet meer op diensten kan reageren.

Lees ook:
Hoe wijzig ik de status van een waarnemer?
Kan ik zelf waarnemers toevoegen in mijn pool?

Feedback and Knowledge Base