Koppeling met roosterprogramma's Intershift en Bosor

Waarneembemiddeling.nl heeft een koppeling met Intershift en Bosor, roosterprogramma's voor huisartsenposten. De koppeling houdt in dat de overname van een dienst op Waarneembemiddeling.nl verwerkt kan worden in het actuele rooster van de post. Zo blijft het rooster altijd up-to-date en is handmatige invoering van de wijziging niet meer nodig!

Hoe werkt het?
Als een huisarts een dienst afmeldt op onze website, dan geeft hij aan welke waarnemer de dienst overneemt. De post krijgt hier melding van via de mail. Onderaan deze mail staat een link met de tekst 'klik hier om deze roosterwijziging in Intershift / Bosor te verwerken'. Als je hier op klikt, wordt de dienst in Intershift of Bosor verwerkt. 


Lukt het niet?
Je krijg je een foutmelding als je op de link klikt? Neem dan contact met ons op. Mogelijk zijn de dienstcodes in Intershift of Bosor en Waarneembemiddeling.nl niet gelijk waardoor het systeem het niet herkent. Wij helpen graag om dit in orde te maken. 

Lees ook:
Hoe zorg ik ervoor dat de gegevens van waarnemers compleet zijn?
Hoe kan ik de dienstcodes wijzigen?


Feedback and Knowledge Base